Beracah barnehjem - din hjelp gir barna en fremtid

Infoskriv juni 2017

Publisert: 12.06.2017

Her er infoskriv fra Indiaforeningen og Beracah juni 2017 :-)

 


nytt fra india - juni 2017.pdf

Årsrapport 2016

Publisert: 12.06.2017

Klikk på vedlegg for å lese årsrapport 2016;


årsrapport 2016.pdf

Besøk fra Beracah barnehjem

Publisert: 14.05.2017

Tre aktive medlemmer i Indiaforeningen har hatt innsamlingsaksjon for et besøk til Norge for Santhosham og datteren Feba Sunny (25 år). De bor til vanlig på barnehjemmet og driver Beracah barnehjem. Tusen, tusen takk for en enorm innsats til alle dere som har bidratt til at vi har fått det til.

De kommer til Stavanger den 19. mai og skal være i Norge i 3 uker. 1,5 uker i Stavanger og 1,5 uker på sør- og østlandet. Takk også til dere som skal ha besøk av dem.

De har et variert program, med masse besøk og treff til faddere og sponsorer, besøk på UIS, i barnehager og til en forening, sightseeing med mer.

Bjørghild inviterer til

Indiakveld for sponsorer og andre interesserte

tirsdag 30.5. kl 18:00

Adr.: Haugeliveien 13, Stavanger

Vi håper mange vil treffe dem.

Vi gleder oss veldig til å treffe dem igjen!


INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Publisert: 27.03.2017

Årsmøte i Indiaforeningen vil bli avholdt

 

 Tirsdag 2. mai 2017 kl. 19.00

Madlavollveien 29, hos Tove Erna Belland

 

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette innen 16.04.17

Forslag sendes pr. post eller e-post:

Indiaforeningen v/Tove E Belland

Madlavollveien 29

4041 Hafrsfjord

e-mail: tove.erna.belland@stavanger.kommune.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling, samt regnskap og budsjett legges frem på årsmøtet. Alle faddere og faste givere som er à jour med innbetalingen har stemmerett.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 1. Åpning med bilder og informasjon om driften på barnehjemmet
 2. Konstituering og valg av dirigent, referent, protokollkomitè
 3. Årsrapport 2016
 4. Årsegnskap 2016 og budsjett 2017
 5. Innkomne forslag fra medlemmer og styret
 6. Valg av styre

Hilsen Styret

 

 

 


God jul og godt nyttår

Publisert: 22.12.2016

Indiaforeningen og små og store på Beracah barnehjem ønsker alle en god jul og godt nyttår!

 Infoskriv desember 2016

Publisert: 18.12.2016

Klikk på dokumentet under for å lese siste nytt fra barnehjemmet;

 


Inforskriv - des 2016.pdf

Infoskriv juni 2016

Publisert: 19.06.2016

Her er infoskriv fra Indiaforeningen og Beracah juni 2016 :-)

Klikk på dokument under for å lese.


Inforskriv - juni 2016.pdf
 

Protokoll fra årsmøtet 2016

Publisert: 19.06.2016

Klikk på vedlegg under for å lese Protokoll fra årsmøtet 28. april 2016.

 


Protokoll 2016.pdf

Årsrapport 2015

Publisert: 07.05.2016

Klikk på vedlegg for å lese årsrapport 2015.


årsrapport 2015.pdf
 
 

Årsmøte i Indiaforeningen

Publisert: 15.04.2016

Årsmøtet i Indiaforeningen vil bli avholdt torsdag 28/4-16 kl 19 i Madlavollveien 29, hos Tove Erna Belland.
Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet, må gjøre dette innen 19/4-16!
Velkommen!! 😃


Infobrev fra november 2015

Publisert: 28.02.2016

 


nytt fra india - nov 2015.pdf

God jul og godt nyttår

Publisert: 24.12.2015

Takk for flotte bidrag i året som har gått! ❤️ Indiaforeningen og små og store på Beracah barnehjem ønsker dere en god jul og godt nyttår! 🎅🎄🎁🌟


« How are you today? »

Publisert: 13.12.2015

Det var et fint Besøk på barnehjemmet. Mer konkret informasjon og oppdatering sendes faddere og faste givere før jul. Her er Kari Søndenaas refleksjoner etter besøket. Hun er professor i sosialt arbeid på UiS og deltok sammen med 2 masterstudenter. Vi ser frem til videre samarbeid med  UiS.

 

Det er tidleg morgon, og på bordet på hotellrommet står ei avskoren plastikkflaske med oransje og gule blomar frå hagen til Sunny, saman med eit hjarteforma kort med teksten “Welcome Our Dear Kari To Beracah”…

Så er det plutseleg «etterpå» og 13 dagar seinare. Kor er alle lydane, luktene, fargane og myggane? Men, først og fremst: Kor er alle ungane med kvikke blikk og litt for store sko, - dei som alt har vore lenge oppe, og som møtte meg med eit «Good morgning, Mam, how are you today?»

Tilbake på eit stille kontor på Universitetet i Stavanger er prosessen med å gjere sterke opplevingar om til erfaring så vidt i gang. Med filosofen John Dewey i bakhovudet tenkjer eg at erfaringsarbeid er hardt arbeid – og at alle erfaringar ikkje er like viktige. Forbrytarar og kjeltringar gjer også erfaringar, og det er i prinsippet fullt muleg å starte opp ein forbrytarskule på dette grunnlaget. Det er innlysande at vi ikkje vil dette. Eg søker etter opplevingar som er verd å ta vare på og må spørje meg sjølv: «How are you – etter eit første opphald på 10 dagar i Callicut og på Beracah, saman med 25 ungar, føregangskvinnene Tove og Bjørghild, 25 ungar, eit flott personale og mastergradsstudentane i sosialfag frå Universitetet i Stavanger, Christina og Cecilie.

Eg har jenter og utdanning fremst i panna og tenkjer på kva det er som gjer at jentene står fram som sterke og motiverte med draumar om framtida, til tross for vonde opplevingar i unge liv. Det dreier seg om unge jenter sine opplevingar som i lys av ein norsk velferdsmodell ville vore grunnlag for fortellingar med utgangspunkt om tung psykiatri og for fosterheimsplassering. Kva er det som gjer at det først og fremst er jentene på barneheimen sin styrke og glede som møter meg? Korleis kan eg få meir kunnskap om dette? Kanskje det handlar om innsikt i mytar eller draumar? Rollo May (1995) har sagt at mytane våre kan løfte mennesket ut av ein slavetilstand i form av det ordinære, dei gjev kraftfulle framtidsvisjonar og sørger for å gjennomføre desse visjonane. Mytane er fortellingane som er berarane av eit samfunns verdiar og gjev den einskilde av oss identitet. May hevdar at krafta i mytane er sterkt undervurdert.

« How are you today? » Det slår meg at opphaldet mitt på Beracah er tettpakka av inntrykk og opplevingar, og at det kjem til å ta tid å omsette desse til erfaring som er verd å ta vare på. Men, alt no er eg sikker på at erfaringane vil gjere meg rikare – fagleg og personleg. Erfaring som nører opp under trua på ei meiningsfull framtid for jentene, ei framtid som ikkje stigmatiserer jentene i ei offerrolle på grunnlag av fortida. Erfaringar som peikar mot jenter med livsmot og som det står respekt av.

Eg kan ikkje seie at eg er vorten eit betre menneske etter opphaldet på Beracah, men eg er like fullt ikkje heilt den same som før. Eg er skjemd over den plassen  materielle godar og trong til definering og kategorisering har fått i vårt vestlege levesett og vil saman med masterstudentane dukke ned i spørsmål som handlar om fenomen som mot, styrke og svakheit. Eg er vorten minna på verdien av audmjukheit ovanfor kva livet kan by på og på menneskelege krefter som grunnlag for meiningsfylt liv. Eg er også styrka i min skepsis til monologiske ein-dimensjonale forklaringsmodeller og i trua på mangfald og kompleksitet som ressurs. Eg har sett korleis omsorg, humor, leik og læring er eit godt utgangspunkt for meiningsdannande møter mellom menneske, og ikkje minst kva slike møter gjer for utvikling av medvit om eige potensiale hjå unge jenter.

 Takk Indiaforeningen for denne mulegheita for ny innsikt!

 Universitetet i Stavanger, 04.11.15: Kari Søndenå, professor i sosialpedagogikk.

 


Tusen takk til Lise Birkeland

Publisert: 12.09.2015

Tusen takk for en fantastisk gave på nesten 40 000 kr, som Indiaforeningen mottok i sommer.

 

 


Les mer

En vanlig dag på Beracah 2015

Publisert: 12.09.2015

Her finner du en ny presentasjon av hverdagen på barnehjemmet. Den viser det gode samholdet mellom barn og voksne i de daglige gjøremål.

Denne er fin å bruke sammen med barna i barnehager og skoler. 

 

 

 


En vanlig dag på Beracah 2015.pdf

 

 


Nytt fra India juni 2015

Publisert: 26.08.2015


nytt fra india - juni 2015.pdf

Klikk på lenken for å lese siste nytt fra barnehjemmet.


Ny informasjonsfolder

Publisert: 30.07.2015

Det er blitt laget en ny informasjonsfolder om Beracah barnehjem.Klikk på lenken for å se den, hvis du vil skrive den ut så husk å laste den ned først.
 


Indiaforeningen_folder_august2015_mini.pdf

 


Protokoll fra årsmøtet 2015

Publisert: 17.06.2015

Klikk på linken for å lese protokoll fra årsmøtet.
 


image2015-06-16-114241.pdf
 

Nytt fra India

Publisert: 10.12.2014


 


nytt fra india - nov 2014.pdf
 Klikk her for å lese reisebrev fra Espen som besøkte Beracah i høst, og siste nytt fra barnehjemmet.

Infoskriv for juni 2014

Publisert: 26.06.2014


 


nytt fra india - juni 2014.pdf
 

Protokoll fra årsmøtet

Publisert: 26.06.2014


 


20140625075724584.pdf
 

Klikk for å lese protokollen fra årsmøtet


Del to av Linda Lindebergs reisebrev

Publisert: 12.05.2014


 


2014 reisebrev 2 fra Linda.pdf
 Klikk for å lese mer om Lindas møte med menneskene på Beracah

REISEBREV

Publisert: 09.03.2014

 
Bildetekst 

19 januar 2014 satte jeg, Tove Erna og min datter Naomi på 11 år kursen mot India. Vi skulle besøke og faktisk få bo på Beracah Barnehjem. Vi var spente begge to, på hvordan det skulle bli med alt fra mat, doforhold, madrasser, lekekamerater med mer. Alt ble mye bedre enn vi var forberedt på!!! Les mer...

 


Les mer

Historien om den ene!

Publisert: 19.02.2014

Fra mitt besøk på Indiaforeningens barnehjem i Kerala, India – januar 2014.

Av Linda Lindeberg

For 23 år siden begynte en lang og fantastisk reise for 2 unge piker som nå er blitt litt eldre og med rette kan kalles Damer- med stod D faktisk! Shantosham og Tove Erna, typisk Indisk og typisk Norsk, begynte å brevveksle. Hvordan denne kontakten i første omgang oppstod, er litt uklart for meg, men det er da heller ikke viktig for historien.


Les mer

Naomi 11 år har besøkt barnehjemmet

Publisert: 17.02.2014


 

   
Bildetekst 

klikk her for å se presentasjonen hun har laget fra oppholdet sitt.


Powerpoint med bilder fra India

Publisert: 04.10.2013


 

 
 

Høsten 2012 besøkte Espen Haukali og Åse Odland fra styret i Indiaforeningen barnehjemmet.  De har tatt bilder som viser barnas hverdag med lek og plikter. Noen av bildene er satt sammen til en powerpoint presentasjon som du kan se ved å klikke her.

 


infoskriv juni 2013

Publisert: 21.08.2013


 

Vedlagt følger infoskriv fra juni 2013.


nytt fra india - juni 2013.pdf
 

Les mer

Årsrapport 2012

Publisert: 01.06.2013


 


årsrapport 2012 04.doc
 

Takkebrev fra Ester

Publisert: 18.02.2013

Ester har bodd mange år på Beracah barnehjem. Hun har en søster, Feba, som bor der fortsatt. Etter 10. klasse ville Ester studere videre og vi støtter utdanningen hennes økonomisk. Nå er hun snart ferdig utdannet sykepleier og har sendt oss et takkebrev som vi vil dele med dere.


Les mer

Bilder

Publisert: 26.11.2012

Sjarmt
De yngste guttene får dataunder visning av Geetha
rollene Archana og Thumba

Espen oppholder seg nå på barnehjemmet og har sendt oss disse bildene.

 


Les mer

Infoskriv november 2012

Publisert: 26.11.2012

   

Espen fra styret er for tiden på barnehjemmet. Det meste av inforskrivet for november er skrevet av ham. Last ned filen for å lese


 


nytt fra india - nov 2012 - fra espen.pdf
 

Fra brevvenn til barnehjem

Publisert: 07.04.2011

Stavanger Kommunes interne magasin Komposten har publisert en artikkel om Toves engasjement for barnehjemmet! Last ned pdf med artikkelen her:


komposten-s22-23.pdf
   

Les mer

Vil du bli fadder eller fast giver?

Publisert: 20.11.2009

Hva betyr det for deg å være medlem i Indiaforeningen?

Det koster minimum kr 200 pr måned for å være fast giver/fadder. Ved å støtte Indiaforeningen er du med på å gi barn en fremtid.  Du hjelper slik at:

 • barna får mat og næring, og ikke blir syke og underernærte
 • omsorg og kjærlighet av trygge voksne
 • de får gå på skole
 • at jenter (og gutter) får en utdanning
 • de barna som har anledning til det får besøke familien sin i ferier
 • barn får nødvendige helsetjenester og helseopplysning som informasjon om hygiene og kosthold, seksualitet og hvordan unngå smitte
 • drift og investeringer av huset

  Pengene kan også gå til øremerkede formål.

FOR Å REGISTRERE DEG, GÅ INN PÅ MENYVALG: "FADDERREGISTRERING".


Les mer

Beracah barnehjem, en film fra et besøk i februar 2009

Publisert: 15.01.2010


BESØK FRA INDIA

Publisert: 02.05.2010

Mandag 3. mai er en stor dag for oss i Indiaforeningen. For aller første gang får vi besøk av Santosham og Sunny som driver Beracah Barnehjem i India. De skal besøke Stavanger og skal også innom Farsund i 3 dager. De blir i Norge til 20. mai. I løpet av denne tiden har de et tett program. Programmet består av å treffe faddere og faste givere, besøke barnehager, skoler, delta på gudstjeneste og kirkekaffe, delta på styremøte, indiatreff i Farsund og i Stavanger og ikke minst at de skal få se og oppleve hvordan vi har det her i Norge.  De får også anledning til litt sightseeing.

Hovedmålet med oppholdet er at ekteparet skal få en oppmuntring etterat de har drevet barnehjemmet siden 1996 - at vi skal vise at vi setter pris på det arbeidet de gjør. Vi håper dette gir ny inspirasjon til å hjelpe enda flere fattige barn i India.

Tusen takk til alle som har bidratt til at dette besøket er mulig.

Alle er velkommen til Indiatreff i Stavanger tors. 6. mai, eller i Farsund man 10. mai. Ta kontakt på tlf: 90754384 for mer informajson.


Indiaforeningens Kontonummer: 0539 33 85865