Årsrapport 2019

Publisert: 10.09.2020

Hei alle,

Klikk på vedlagte pdf fil for å lese årsrapport for 2019.

 


Les mer

Årsmøte 03.09.20 vil bli gjennomført digitalt

Publisert: 26.08.2020

Viser til tidligere mail og informasjon vedrørende årsmøte i Indiaforeningen 3. september kl. 19:00
 
Pga. Covid-19 situasjonen har vi besluttet at møtet vil bli gjennomført på Teams, dvs digitalt. Alle medlemmer har mulighet for å delta.
 
Dersom du ønsker å delta på dette hjemme fra din egen stue, sender du en mail til post@indiaforeningen.no, og vil etterhvert få en innkalling/innlogging til møte via din e-mail.
 
Vi håper selvsagt flest mulig har lyst å delta.

Årsmøte 2020

Publisert: 11.08.2020

Hei, 

Velkommen til årsmøte i Indiaforeningen 03.09.2020 kl. 19:00

Flere detaljer finner du i vedlagte pdf dokument.

Vel møtt!


Les mer

Årsmøte 2020

Publisert: 14.05.2020

Kjære medlemmer av Indiaforeningen.

 

Styret i Indiaforeningen hadde planlagt å avholde årsmøte som vanlig nå i mai 2020. På grunn av den pågående covid-19 situasjonen har vi besluttet å utsette møtet til 3. september 2020.

 

Mer informasjon og invitasjon vil komme i god tid i forkant av denne datoen.

Dersom dere har saker til årsmøte er det fint om dere sender dem på mail til post@indiaforeningen.no senest 3 uker (13.8.) før årsmøte.

 

Styret benytter anledningen til å takke alle for bidrag, hjelp og støtte som vi mottar fra alle faddere og faste givere.

Din hjelp gir barna en framtid!

 

PS:

Vi sender ut informasjonsbrev om arbeidet i juni som vanlig.

 

Hilsen

Styret


Årsrapport 2018

Publisert: 19.06.2019

Klikk på vedlegg for å lese årsrapport 2018:


Les mer

Protokoll fra årsmøte - mai 2019

Publisert: 15.06.2019

Klikk på vedlegg under for å lese Protokoll fra årsmøte 27. mai 2019.


Les mer

Saker til årsmøte 27.05.2019

Publisert: 20.05.2019

 1. Åpning med informasjon fra arbeidet
 2. Konstituering
 3. Årsrapport – legges frem på årsmøte
 4. Styrets innstilling til videre arbeid. Styret foreslår at vi fortsetter arbeidet som nå, med å gi økonomisk støtte til 18 barn i hjemmene sine(de samme som mottar støtte i dag). I tillegg ønsker vi å støtte noen jenter med å ta høyere utdanning (3-5 stk) ved søknad. Vi ønsker å utsette avgjørelsen vedrørende gjenåpning av barnehjemmet, eller om vi skal gå i gang med andre prosjekter, til rettsaken er ferdig 
 5. Regnskap 2018 og forslag til budsjett 2019 – legges frem på årsmøte
 6. Ingen skriftlige innkomne forslag fra medlemmer er mottatt
 7. Forslag til endringer av vedtektene – se vedlagt pfd fil.
 8. Valg av styret.  Styret består i dag av 6 medlemmer. To styremedlemmer er på valg. Camilla Hansen og Jeanette K Bø ønsker ikke å ta gjenvalg. Merete B. Aanestad er tilbake fra ett års permisjon. Vedtektene gir rom for at styret kan bestå av 4-6 styremedlemmer. Styrets innstilling er at det året 2019/2020 er 5 styremedlemmer i Indiaforeningen. Disse er: Tove Erna Belland, Kirsten Tandberg, Bjørg Tandberg, Tone Frøystein og Merete B Aanestad. Dersom noen ønsker å stille som vara er vi glade for det.
 9. Leder Tove Erna Belland ønsker en diskusjon rundt hennes rolle som leder i styret, og åpner for at andre i styret kan ta dette vervet dersom det er flertall i årsmøte for dette. Vedtektene fremhever at Tove Erna skal ha en plass i styret.

Les mer

Innkalling til årsmøte

Publisert: 17.04.2019


Les mer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Publisert: 08.11.2018

Tid: 29. november 2018 kl. 19:00

Sted: Jåttå barnehage, Boremarkveien 2, 4032 Stavanger

 

Saker:

 • Informasjon om den vanskelige situasjonen/saken i India
 • Informasjon om barna
 • Økonomi
 • Fremtidig drift i Indiaforeningen
 • Leders rolle i styret
 • Eventuelt - saker fra faddere og givere (fint om de meldes på mail til post@indiaforeningen.no innen 20.11.18)

Vi ønsker alle faddere og givere hjertelig velkommen. 

Vi trenger deres innspill og synspunkt i sakene over!!!

 

Hilsen styret i Indiaforeningen

 


Årsrapport 2017

Publisert: 10.05.2018

Klikk på "les mer" for å lese årsrapport for 2017.


Les mer

Invitasjon til årsmøte for alle medlemmer

Publisert: 21.03.2018

 

Årsmøte i Indiaforeningen vil bli avholdt tirsdag 8. mai 2018 kl. 19.00 hos Tove Erna Belland, Madlavollveien 29.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst to uker før årsmøte, og skriftlig forslag må være styret i hende innen 17.4.18.

 

Forslag sendes pr. post eller e-post til:

Indiaforeningen v/Tove E Belland

Madlavollveien 29

4041 Hafrsfjord

e-mail: post@indiaforeningen.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling, samt regnskap og budsjett legges frem på årsmøtet. Alle faddere og faste givere som er à jour med innbetalingen har stemmerett.

 

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1. Åpning informasjon fra barnehjemmet

2. Konstituering og valg av dirigent, referent, protokollkomitè

3. Årsrapport 2017

4. Regnskap 2017 og budsjett 2018

5. Innkomne forslag fra medlemmer

6. Evaluering og justering av vedtektene fra 2010

7. Valg av styre

 

 

Styret


Årsrapport 2016

Publisert: 12.06.2017

Klikk på vedlegg for å lese årsrapport 2016;


årsrapport 2016.pdf

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Publisert: 27.03.2017

Årsmøte i Indiaforeningen vil bli avholdt

 

 Tirsdag 2. mai 2017 kl. 19.00

Madlavollveien 29, hos Tove Erna Belland

 

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette innen 16.04.17

Forslag sendes pr. post eller e-post:

Indiaforeningen v/Tove E Belland

Madlavollveien 29

4041 Hafrsfjord

e-mail: tove.erna.belland@stavanger.kommune.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling, samt regnskap og budsjett legges frem på årsmøtet. Alle faddere og faste givere som er à jour med innbetalingen har stemmerett.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 1. Åpning med bilder og informasjon om driften på barnehjemmet
 2. Konstituering og valg av dirigent, referent, protokollkomitè
 3. Årsrapport 2016
 4. Årsegnskap 2016 og budsjett 2017
 5. Innkomne forslag fra medlemmer og styret
 6. Valg av styre

Hilsen Styret

 

 

 


Protokoll fra årsmøtet 2016

Publisert: 19.06.2016

Klikk på vedlegg under for å lese Protokoll fra årsmøtet 28. april 2016.

 


Protokoll 2016.pdf

Protokoll fra årsmøtet 2014

Publisert: 26.06.2014


 


20140625075724584.pdf
 

Klikk for å lese protokollen fra årsmøtet


Inkalling til årsmøte 28.04.14

Publisert: 24.04.2014

Klikk på lenken for å lese innkallingen til årsmøtet
 


Inkalling til årsmøte 28.04.14.doc
 

Årsmøte 2013

Publisert: 12.03.2013


 

Årsmøte i Indiaforeningen vil bli avholdt mandag 3. juni kl. 19.00

Klikk på lenken for å lese mer


Innkalling årsmøte 3.6.13.doc
 


 

 


Årsrapport 2012

Publisert: 17.09.2019


 


årsrapport 2012 04.doc
 

Protokoll fra årsmøtet 2012

Publisert: 20.06.2012


 


protokoll årsmøtet 2012.pdf
 Klikk på lenken for å lese protokollen fra årsmøtet 2012

Årsmøte 3. mai kl 19.30

Publisert: 26.04.2011

Velkommen til årsmøte i Scala barnehage. Vedlagt er inkalling med saksliste og årsmelding for 2010 med mer informasjon. Vi håper mange kan komme.

 

 

 

 

 

 


Les mer

Protokoll fra årsmøtet 15. april 2010

Publisert: 30.06.2010

 
   
   

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer
Indiaforeningens Kontonummer: 0539 33 85865 Facebook: Indiaforeningen