Direkte rapport fra India

Publisert: 22.10.2018

Her er bilder av noen av barna dere hjelper i India. Det er så flott å treffe dem igjen. De synes det var spennende å få hilsner fra barna i Norge. Og løye når vi skulle sende bilder og film av dem tilbake til dere i Norge. Sneha som har på seg den blå kortaen, vil bli sykepleier, Nivija med korta med noe rødt på, vil bli politi! Og lillesøsteren hennes Nandena med gult hårbånd vil blir lærer. Det som er så veldig fint er at disse jentene ikke kan få det til uten at dere hjelper dem. Fordi foreldrene deres ikke klarer å hjelpe dem, selv om de gjerne vil. Så tusen takk! Vi håper dere får en fin FN feiring.

Stor klem fra de tre jentene og oss andre i India.


Les mer

Besøk fra Beracah barnehjem

Publisert: 14.05.2017

Tre aktive medlemmer i Indiaforeningen har hatt innsamlingsaksjon for et besøk til Norge for Santhosham og datteren Feba Sunny (25 år). De bor til vanlig på barnehjemmet og driver Beracah barnehjem. Tusen, tusen takk for en enorm innsats til alle dere som har bidratt til at vi har fått det til.

De kommer til Stavanger den 19. mai og skal være i Norge i 3 uker. 1,5 uker i Stavanger og 1,5 uker på sør- og østlandet. Takk også til dere som skal ha besøk av dem.

De har et variert program, med masse besøk og treff til faddere og sponsorer, besøk på UIS, i barnehager og til en forening, sightseeing med mer.

Bjørghild inviterer til

Indiakveld for sponsorer og andre interesserte

tirsdag 30.5. kl 18:00

Adr.: Haugeliveien 13, Stavanger

Vi håper mange vil treffe dem.

Vi gleder oss veldig til å treffe dem igjen!


« How are you today? »

Publisert: 13.12.2015

Det var et fint Besøk på barnehjemmet. Mer konkret informasjon og oppdatering sendes faddere og faste givere før jul. Her er Kari Søndenaas refleksjoner etter besøket. Hun er professor i sosialt arbeid på UiS og deltok sammen med 2 masterstudenter. Vi ser frem til videre samarbeid med  UiS.

 

Det er tidleg morgon, og på bordet på hotellrommet står ei avskoren plastikkflaske med oransje og gule blomar frå hagen til Sunny, saman med eit hjarteforma kort med teksten “Welcome Our Dear Kari To Beracah”…

Så er det plutseleg «etterpå» og 13 dagar seinare. Kor er alle lydane, luktene, fargane og myggane? Men, først og fremst: Kor er alle ungane med kvikke blikk og litt for store sko, - dei som alt har vore lenge oppe, og som møtte meg med eit «Good morgning, Mam, how are you today?»

Tilbake på eit stille kontor på Universitetet i Stavanger er prosessen med å gjere sterke opplevingar om til erfaring så vidt i gang. Med filosofen John Dewey i bakhovudet tenkjer eg at erfaringsarbeid er hardt arbeid – og at alle erfaringar ikkje er like viktige. Forbrytarar og kjeltringar gjer også erfaringar, og det er i prinsippet fullt muleg å starte opp ein forbrytarskule på dette grunnlaget. Det er innlysande at vi ikkje vil dette. Eg søker etter opplevingar som er verd å ta vare på og må spørje meg sjølv: «How are you – etter eit første opphald på 10 dagar i Callicut og på Beracah, saman med 25 ungar, føregangskvinnene Tove og Bjørghild, 25 ungar, eit flott personale og mastergradsstudentane i sosialfag frå Universitetet i Stavanger, Christina og Cecilie.

Eg har jenter og utdanning fremst i panna og tenkjer på kva det er som gjer at jentene står fram som sterke og motiverte med draumar om framtida, til tross for vonde opplevingar i unge liv. Det dreier seg om unge jenter sine opplevingar som i lys av ein norsk velferdsmodell ville vore grunnlag for fortellingar med utgangspunkt om tung psykiatri og for fosterheimsplassering. Kva er det som gjer at det først og fremst er jentene på barneheimen sin styrke og glede som møter meg? Korleis kan eg få meir kunnskap om dette? Kanskje det handlar om innsikt i mytar eller draumar? Rollo May (1995) har sagt at mytane våre kan løfte mennesket ut av ein slavetilstand i form av det ordinære, dei gjev kraftfulle framtidsvisjonar og sørger for å gjennomføre desse visjonane. Mytane er fortellingane som er berarane av eit samfunns verdiar og gjev den einskilde av oss identitet. May hevdar at krafta i mytane er sterkt undervurdert.

« How are you today? » Det slår meg at opphaldet mitt på Beracah er tettpakka av inntrykk og opplevingar, og at det kjem til å ta tid å omsette desse til erfaring som er verd å ta vare på. Men, alt no er eg sikker på at erfaringane vil gjere meg rikare – fagleg og personleg. Erfaring som nører opp under trua på ei meiningsfull framtid for jentene, ei framtid som ikkje stigmatiserer jentene i ei offerrolle på grunnlag av fortida. Erfaringar som peikar mot jenter med livsmot og som det står respekt av.

Eg kan ikkje seie at eg er vorten eit betre menneske etter opphaldet på Beracah, men eg er like fullt ikkje heilt den same som før. Eg er skjemd over den plassen  materielle godar og trong til definering og kategorisering har fått i vårt vestlege levesett og vil saman med masterstudentane dukke ned i spørsmål som handlar om fenomen som mot, styrke og svakheit. Eg er vorten minna på verdien av audmjukheit ovanfor kva livet kan by på og på menneskelege krefter som grunnlag for meiningsfylt liv. Eg er også styrka i min skepsis til monologiske ein-dimensjonale forklaringsmodeller og i trua på mangfald og kompleksitet som ressurs. Eg har sett korleis omsorg, humor, leik og læring er eit godt utgangspunkt for meiningsdannande møter mellom menneske, og ikkje minst kva slike møter gjer for utvikling av medvit om eige potensiale hjå unge jenter.

 Takk Indiaforeningen for denne mulegheita for ny innsikt!

 Universitetet i Stavanger, 04.11.15: Kari Søndenå, professor i sosialpedagogikk.

 


REISEBREV 2014

Publisert: 09.03.2014

 
Bildetekst 

19 januar 2014 satte jeg, Tove Erna og min datter Naomi på 11 år kursen mot India. Vi skulle besøke og faktisk få bo på Beracah Barnehjem. Vi var spente begge to, på hvordan det skulle bli med alt fra mat, doforhold, madrasser, lekekamerater med mer. Alt ble mye bedre enn vi var forberedt på!!! Les mer...

 


Les mer

Historien om den ene!

Publisert: 19.02.2014

Fra mitt besøk på Indiaforeningens barnehjem i Kerala, India – januar 2014.

Av Linda Lindeberg

For 23 år siden begynte en lang og fantastisk reise for 2 unge piker som nå er blitt litt eldre og med rette kan kalles Damer- med stod D faktisk! Shantosham og Tove Erna, typisk Indisk og typisk Norsk, begynte å brevveksle. Hvordan denne kontakten i første omgang oppstod, er litt uklart for meg, men det er da heller ikke viktig for historien.


Les mer

Naomi 11 år har besøkt barnehjemmet 2014

Publisert: 17.02.2014


 

   
Bildetekst 

klikk her for å se presentasjonen hun har laget fra oppholdet sitt.


Tove og Espen fra styret reiser til India 2013

Publisert: 10.03.2011

I slutten av mars reiser Tove og Espen til barnehjemmet. Hvis noen vil sende med dem en presang må det være noe som kan deles av alle. Ellers setter de pris på å få brev og bilder.      Det må leveres senest 20.3 hos Tove E. Belland, Madlavollveien 29, 4041 Hafrsfjord, tlf: 90754384.                                                                                                                                            Dersom noen vil bidra med penger settes disse inn på kontonr: 0539 33 85865 og merkes med    "til barna". Disse  pengene vil brukes til å gi barna en fin opplevelse i løpet av besøket.                                                                                 


Reisebrev fra Silje og Erle vinteren 2012

Publisert: 18.06.2012


Reisebrev India.docx

Her kan du åpne og lese reisebrevet fra Silje og Erle


Les mer

Mitt første besøk på barnehjemmet 2012

Publisert: 05.03.2012


India reisebrev fra Tom 2012.docx


Vedlagt følger et reisebrev fra Toms første møte med India og barna på Beracah Barnehjem.

 


Blogg fra Ingunn fra besøket på barnehjemmet

Publisert: 02.03.2010

Barnehjemmet i Calicut

15.feb.2010 kl.20:48 i Blogg fra Ingunn Rørnes.

Barnehjemmet:
Vi ble møtt på togstasjonen av Santosham, Sunny og eldste sønnen Osteen. Det var merkelig å endelig møte de menneskene vi akkurat hadde hørt så mye om fra før. Vi var ganske sliten etter en lang togtur, så vi fikk ikke pratet så masse før vi måtte legge oss flat ned på sengene på hotellet. Dagen etter ble vi hentet av Sunny, Osteen og yngste sønnen David. Jeg tror ikke man kan forberede seg på et slikt møte. Da vi kom inn satt alle barna opplinet på matter, jenter på ene siden gutter på andre, og de satt etter alder, de yngste først osv. Vi hadde en presentasjonsrunde, hvor vi håndhilste på alle barna. Deretter fortalte vi litt om oss selv. Vi fikk spørsmål om vi kunne synge sanger for de, og de sang litt for oss.


Les mer

Reisebrev fra barnehjemmet 2010

Publisert: 22.06.2010


Reisebrev 2010.doc

Reisebrev 2010

Publisert: 13.01.2010


Reiseskildring fra Beracah - Espen 08.pdf

REISEBREV FRA INDIA fra Elisabeth 2009.pdf

REISEBREV FRA BERACHA BARNEHJEM

Publisert: 17.04.2010


Reisebrev.doc

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer
Indiaforeningens Kontonummer: 0539 33 85865 Facebook: Indiaforeningen